FANDOM


TAGALOG.PHPEdit

KatuturanEdit

Ang Tagalog o Taga-log ay ang kamalayan na itinalaga upang magtalaga ng mga kaganapan. Higit lamang sa wika o dayalekto, ang Tagalog ay buhay na elementO na siyang nagbibigay kahulugan o katuturan sa bawat terminO at bokabukalaryO. Bilang buhay na kamalayan, may taglay itong karunungan — kaalaman at kasanayan.

KahalagahanEdit

Pangunahing tungkulin ng Tagalog ang katalaan ng bawat katuturan at kahulugan sa kabuuhang kalawakan at sa lahat ng kapanahunan na sinasaklawan ng lahat at ano pa mang kamalayan. Bunsod ng katalagahan, tanging ang ulat at katalaan ng Tagalog ang mangingibabaw at iiral na kaganapan sa kalahat-lahatang kasaysayan. Walang tuldok ng panahon o yugto ng kasaysayan ang mananatiling masisinop ng ala-ala ng panahon maliban sa mga katalaan ng Tagalog.